Jak przygotować podłoże do malowania 

farbami dekoracyjnymi?

Odpowiednie przygotowanie podłoża przed nałożeniem farby nawierzchniowej zależy od materiału, na którym zamierzamy malować. Jest to szczególnie ważne, gdyż od prawidłowo przygotowanej powierzchni będzie zależała trwałość przyszłej powłoki malarskiej i jej ostateczny wygląd. Jednak w inny sposób należy przygotować się do malowania powierzchni, która była pokryta farbą już wcześniej, a inaczej do malowania materiału surowego.

 

> Podłoże wcześniej malowane

 

Przed przystąpieniem do malowania powierzchni już wcześniej pokrytej farbą, należy najpierw sprawdzić stan powłoki istniejącej. Jeżeli jest ona w jakimkolwiek stopniu niezwiązana z podłożem, tworzą się na niej spękania, pęcherze lub brakuje jej fragmentów, to konieczne jest dokładne jej usunięcie. Następnie całą powierzchnię trzeba wyrównać drobnym papierem ściernym i oczyścić z pyłu.

 

Jeśli stara powłoka nie jest zniszczona, ale jej powierzchnia jest gładka lub błyszcząca i śliska, to należy całe podłoże zmatowić drobnym papierem ściernym, a następnie umyć i osuszyć.

 

Może się też zdarzyć, że powierzchnia jest obecnie pomalowana na zdecydowany, intensywny kolor, który chcesz ukryć pod nową warstwą jaśniejszej farby. W takim przypadku – oprócz wygładzenia powierzchni – powinieneś również przed przystąpieniem do właściwego malowania zastosować farbę podkładową, która wyrówna i ujednolici podłoże.

 

Jeśli malowana przez Ciebie powierzchnia wykazuje bardzo dużą chłonność, to przed rozpoczęciem malowania wskazane jest zastosowanie gruntu, który ją wzmocni i zmniejszy stopień jej chłonności.

 

Na tak przygotowaną, suchą powierzchnię można nakładać kolejne warstwy nowej farby.

 

> Podłoże surowe, które nie było malowane wcześniej

 

 

» Tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe

 

Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić, czy podłoże jest dostatecznie wyschnięte. W przypadku płyt gipsowo-kartonowych upewnij się, czy spoiny pomiędzy nimi są wyrównane gładzią. Następnie zastosuj grunt w celu wzmocnienia i ujednolicenia chłonności podłoża.

 

» Tynki cementowo-wapienne

 

Pracę również należy rozpocząć od sprawdzenia, czy tynk jest wystarczająco suchy. Trzeba także ocenić, czy struktura tynku jest jednolita. Ponieważ tynk cementowo-wapienny jest ciemniejszy, na jego powierzchni możesz nie zobaczyć rożnego rodzaju faktur, śladów po narzędziach lub niewielkich nierówności. Po pomalowaniu na jednolity kolor – szczególnie jasną farbą – wszystkie te niedociągnięcia mogą stać się bardzo widoczne.

 

» Drewno

 

Powierzchnię należy wyrównać, odpylić i oczyścić z ewentualnych zabrudzeń. Następnie użyj preparatu ochronnego, zabezpieczającego przed szkodnikami i wilgocią. Kolejne warstwy farby nakładaj przestrzegając technologicznych przerw zalecanych przez producenta. Farby do drewna różnią się konsystencją oraz stopniem krycia. Przed rozpoczęciem prac warto wykonać próbę na niewidocznym fragmencie deski.

 

» Metal

 

Powierzchnie metalowe powinny być bezwzględnie oczyszczone ze śladów korozji. Wszelkie luźne części, rdza lub stare powłoki malarskie muszą być usunięte. Możesz to zrobić za pomocą szczotki drucianej lub – w przypadku większych elementów – piaskarki. Pod warstwę wierzchnią należy użyć antykorozyjnej farby podkładowej.

 

W zależności od sposobu nakładania farby (pędzlem lub pistoletem) należy wykonać odpowiednią liczbę warstw powłoki. Finalny wygląd może być wzbogacony poprzez użycie dekoracyjnej patyny, nakładanej suchym pędzlem lub szmatką.

Dekoracja

BricoRady

majsterkowanie

dekoracja

budowanie

ogród

Kontakt

Tel: (32 ) 454 25 00,
Armii Krajowej 9,
44-300 Wodzisław Śląski,
woj. Śląskie,
NIP: 7822549804